Rekrutacja

 • Rok szkolny 2018/19

  Rekrutacja na rok szkoly 2018/19 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego 
  w szkołach podstawowych, odbywać się będzie drogą eletroniczną.

  uchwala_nr_460.pdf

  Zarzadzenie.pdf

  Harmonogram rekrutacji do przedszkoli.pdf

  Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej
  do przedszkola. Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego jest złożenie w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53:

  • wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego do wybranego przedszkola (druki wniosków do pobrania
   w sekretariacie  ww. Wydziału pokój- 268);
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną;
  • decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego - tylko w przypadku dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 7 lat 
   i od 1 września 2018r. powinny rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Decyzję o odroczeniu wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko jest zameldowania

Wspieramy rozwój dzieci z niepełnosprawnościami
poprzez wspólną naukę i zabawę w rówieśniczej grupie integracyjnej

Dokumenty

Nazwa pliku
Ładowanie listy dokumentów... Wysyłanie dokumentu na serwer... Nie zaznaczono żadnego dokumentu!

Edycja dokumentu

Formularz edycji dokumentu
Nazwa dokumentu musi mieć conajmniej 3 znaki! Dokument o zmienianej (starej) nazwie nie istnieje! Dokument o podanej nazwie już istnieje!

Nowy element menu

Formularz edycji elementu menu
Nazwa elementu menu musi mieć conajmniej 3 znaki! Nazwa elementu menu jest już używana!

Edycja sekcji

Formularz edycji sekcji
Nagłówek sekcji musi mieć conajmniej 3 znaki!

Nowe konto użytkownika

Formularz edycji użytkownika
Nazwa użytkownika musi mieć conajmniej 8 znaków! Nazwa użytkownika jest już używana! Hasło musi mieć conajmniej 8 znaków! Obydwa hasła muszą być takie same!

Galerie zdjęć

Nazwa galerii
Nie zaznaczono żadnej galerii! Nie zaznaczono żadnego zdjęcia! Ładowanie listy galerii... Usuwanie galerii... Ładowanie zdjęć... Wysyłanie zdjęcia na serwer... Usuwanie zdjęcia... Zmienianie kolejności zdjęć...

Dokumentacja

Ładowanie dokumentacji...

Logowanie

Formularz logowania
Niepoprawny login lub hasło!

Przenieś sekcję na inną stronę/podstronę

Menu główne
Nazwa elementuZablokowanyUkrytyWyróżniony
Podmenu
Nazwa elementuZablokowanyUkrytyWyróżniony
Ładowanie elementów menu głównego/podmenu... Nie zaznaczono żadnego elementu menu głównego! Nie zaznaczono żadnego elementu podmenu!

Zmień hasło

Formularz zmiany hasła
Niepoprawne stare hasło! Nowe hasło musi mieć conajmniej 8 znaków! Obydwa hasła muszą być takie same!

Parametry / ustawienia

Formularz parametrów / ustawień
Ładowanie parametrów/ustawień...

Konta użytkowników

Nazwa użytkownikaAdmin
Ładowanie listy kont użytkowników... Nie zaznaczono żadnego konta!